Ram PC KingMax DDR3 2G/1333 - LikeNew (Chính Hãng)
Ram PC KingMax DDR3 2G/1333 - LikeNew (Chính Hãng)
 • 180,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: Like new chính hãng

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR3 2G/1600 - LikeNew (Chính Hãng)
Ram PC KingMax DDR3 2G/1600 - LikeNew (Chính Hãng)
 • 210,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: Like new chính hãng

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR3 4G/1333 - LikeNew (Chính Hãng)
Ram PC KingMax DDR3 4G/1333 - LikeNew (Chính Hãng)
 • 410,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: Like new chính hãng

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR3 4G/1600 - LikeNew (Chính Hãng)
Ram PC KingMax DDR3 4G/1600 - LikeNew (Chính Hãng)
 • 450,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: Like new chính hãng

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR3 8G/1600 - LikeNew (Chính Hãng)
Ram PC KingMax DDR3 8G/1600 - LikeNew (Chính Hãng)
 • 950,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: Like new chính hãng

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR4 4G/2400 - LikeNew (Chính Hãng)
Ram PC KingMax DDR4 4G/2400 - LikeNew (Chính Hãng)
 • 550,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: Like new chính hãng

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR4 8G/2400 - LikeNew (Chính Hãng)
Ram PC KingMax DDR4 8G/2400 - LikeNew (Chính Hãng)
 • 950,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: Like new chính hãng

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR3 4G/1600 - Chính hãng
Ram PC KingMax DDR3 4G/1600 - Chính hãng
 • 650,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: mới chính hãng 100%

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR4 4G/2400/2666 - Chính hãng
Ram PC KingMax DDR4 4G/2400/2666 - Chính hãng
 • 600,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: mới chính hãng 100%

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR3 8G/1600 - Chính hãng
Ram PC KingMax DDR3 8G/1600 - Chính hãng
 • 1,095,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: mới chính hãng 100%

Bảo hành: 36 tháng

Ram PC KingMax DDR3 4G/1600 - Chính hãng
Ram PC KingMax DDR3 4G/1600 - Chính hãng
 • 1,050,000đ
Mô tả ngắn:

Loại: mới chính hãng 100%

Bảo hành: 36 tháng