Phụ kiện Camera

USB 3.0 32GB DSS DAHUA U651-32
USB 3.0 32GB DSS DAHUA U651-32
 • Giá:
  Liên hệ
Switch DH-PFS6428-24T
Switch DH-PFS6428-24T
 • Giá:
  Liên hệ
Switch DH-PFS5924-24X
Switch DH-PFS5924-24X
 • Giá:
  Liên hệ
Switch DH-PFS5424-24T
Switch DH-PFS5424-24T
Giá niêm yết: 25,000,000đ Giá bán: 12,500,000đ -50%
Switch DH-PFS5424-24T
 • Giá:
  12,500,000đ
 • Giá thị trường:
  25,000,000đ
Switch 24-Port Ethernet Switch (Managed) DH-PFS4228-24T
Switch 24-Port Ethernet Switch (Managed) DH-PFS4228-24T
 • Giá:
  Liên hệ
Switch 16-Port Ethernet Switch (Managed) DH-PFS4220-16T
Switch 16-Port Ethernet Switch (Managed) DH-PFS4220-16T
 • Giá:
  Liên hệ
Switch 9-Port Gigabit Switch (Unmanaged) DH-PFS3409-4GT
Switch 9-Port Gigabit Switch (Unmanaged) DH-PFS3409-4GT
 • Giá:
  Liên hệ
Switch DAHUA S3000-16X
Switch DAHUA S3000-16X
Giá niêm yết: 14,390,000đ Giá bán: 7,195,000đ -50%
Switch DAHUA S3000-16X
 • Giá:
  7,195,000đ
 • Giá thị trường:
  14,390,000đ
Switch DH-S4000-7X
Switch DH-S4000-7X
 • Giá:
  Liên hệ
Switch 24 port Dahua PFS3024-24GT
Switch 24 port Dahua PFS3024-24GT
Giá niêm yết: 3,938,000đ Giá bán: 1,969,000đ -50%
Switch 24 port Dahua PFS3024-24GT
 • Giá:
  1,969,000đ
 • Giá thị trường:
  3,938,000đ
Switch 16 cổng Dahua PFS3016-16GT
Switch 16 cổng Dahua PFS3016-16GT
Giá niêm yết: 2,904,000đ Giá bán: 1,452,000đ -50%
Switch 16 cổng Dahua PFS3016-16GT
 • Giá:
  1,452,000đ
 • Giá thị trường:
  2,904,000đ
Switch 8 port Dahua DH-PFS3008-8GT
Switch 8 port Dahua DH-PFS3008-8GT
Giá niêm yết: 1,490,000đ Giá bán: 745,000đ -50%
Switch 8 port Dahua DH-PFS3008-8GT
 • Giá:
  745,000đ
 • Giá thị trường:
  1,490,000đ
Gigabit Ethernet Switch 5 port DAHUA DH-PFS3005-5GT-L
Gigabit Ethernet Switch 5 port DAHUA DH-PFS3005-5GT-L
Giá niêm yết: 704,000đ Giá bán: 352,000đ -50%
Gigabit Ethernet Switch 5 port DAHUA DH-PFS3005-5GT-L
 • Giá:
  352,000đ
 • Giá thị trường:
  704,000đ
Switch PoE Dahua DH-PFS4228-24P-370
Switch PoE Dahua DH-PFS4228-24P-370
Giá niêm yết: 24,440,000đ Giá bán: 12,220,000đ -50%
Switch PoE Dahua DH-PFS4228-24P-370
 • Giá:
  12,220,000đ
 • Giá thị trường:
  24,440,000đ
Switch PoE Dahua PFS4026-24P-370
Switch PoE Dahua PFS4026-24P-370
Giá niêm yết: 21,200,000đ Giá bán: 10,600,000đ -50%
Switch PoE Dahua PFS4026-24P-370
 • Giá:
  10,600,000đ
 • Giá thị trường:
  21,200,000đ
Switch PoE Dahua PFS4226-24ET-360
Switch PoE Dahua PFS4226-24ET-360
Giá niêm yết: 14,570,000đ Giá bán: 7,285,000đ -50%
Switch PoE Dahua PFS4226-24ET-360
 • Giá:
  7,285,000đ
 • Giá thị trường:
  14,570,000đ
Switch PoE 24 Port DH-PFS4226-24ET-240
Switch PoE 24 Port DH-PFS4226-24ET-240
Giá niêm yết: 10,840,000đ Giá bán: 5,420,000đ -50%
Switch PoE 24 Port DH-PFS4226-24ET-240
 • Giá:
  5,420,000đ
 • Giá thị trường:
  10,840,000đ
Switch PoE 16 Port Dahua DH-PFS4018-16P-250
Switch PoE 16 Port Dahua DH-PFS4018-16P-250
Giá niêm yết: 15,820,000đ Giá bán: 7,910,000đ -50%
Switch PoE 16 Port Dahua DH-PFS4018-16P-250
 • Giá:
  7,910,000đ
 • Giá thị trường:
  15,820,000đ
Switch PoE 16 Port Dahua DH-PFS4218-16ET-190
Switch PoE 16 Port Dahua DH-PFS4218-16ET-190
Giá niêm yết: 8,700,000đ Giá bán: 4,350,000đ -50%
Switch PoE 16 Port Dahua DH-PFS4218-16ET-190
 • Giá:
  4,350,000đ
 • Giá thị trường:
  8,700,000đ
Switch PoE 8 Port Dahua DH-PFS3110-8P-96
Switch PoE 8 Port Dahua DH-PFS3110-8P-96
Giá niêm yết: 3,762,000đ Giá bán: 1,881,000đ -50%
Switch PoE 8 Port Dahua DH-PFS3110-8P-96
 • Giá:
  1,881,000đ
 • Giá thị trường:
  3,762,000đ