Trọn Bộ Camera Giá Rẻ Dahua HD720P

Trọn Bộ Lắp Đặt 2 Camera Dahua HD720P
Trọn Bộ Lắp Đặt 2 Camera Dahua HD720P
Giá niêm yết: 5,704đ Giá bán: 3,882,000đ --67958%
Trọn Bộ Lắp Đặt 2 Camera Dahua HD720P
 • Giá:
  3,882,000đ
 • Giá thị trường:
  5,704đ
Mô tả ngắn:

Trọn bộ lắp đặt camera DAHUA 1MP giá rẻ gồm :

 • 01 Camera DAHUA HAC-HDW1000MP-S3
 • 01 Camera DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
 • 01 Đầu ghi hình 4 kênh DAHUA XVR4104HS-X1
 • 01 Ổ cứng 500GB.
 • 02 Nguồn camera cao cấp loại 12V.
 • 04 bộ Jack kết nối cáp đồng truc (Jack BNC + F5).
 • 20m dây cáp tín hiệu liền nguồn hiệu SINO
 • Và các vật tư phụ khác.
 • Bảo hành 24 tháng tận nơi.
Trọn Bộ Lắp Đặt 3 Camera Dahua HD720P
Trọn Bộ Lắp Đặt 3 Camera Dahua HD720P
Giá niêm yết: 6,552,000đ Giá bán: 4,430,000đ -32%
Trọn Bộ Lắp Đặt 3 Camera Dahua HD720P
 • Giá:
  4,430,000đ
 • Giá thị trường:
  6,552,000đ
Mô tả ngắn:

Trọn bộ lắp đặt camera DAHUA 1MP giá rẻ gồm :

 • 02 Camera DAHUA HAC-HDW1000MP-S3
 • 01 Camera DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
 • 01 Đầu ghi hình 4 kênh DAHUA XVR4104HS-X1
 • 01 Ổ cứng 500GB.
 • 03 Nguồn camera cao cấp loại 12V.
 • 06 bộ Jack kết nối cáp đồng truc (Jack BNC + F5).
 • 30m dây cáp tín hiệu liền nguồn hiệu SINO
 • Và các vật tư phụ khác.
 • Giảm 150K/Camera nếu quý khách mua về tự lắp đặt camera.
 • Bảo hành 24 tháng tận nơi.
Trọn Bộ Lắp Đặt 4 Camera Dahua HD720P
Trọn Bộ Lắp Đặt 4 Camera Dahua HD720P
Giá niêm yết: 7,466,000đ Giá bán: 5,114,000đ -32%
Trọn Bộ Lắp Đặt 4 Camera Dahua HD720P
 • Giá:
  5,114,000đ
 • Giá thị trường:
  7,466,000đ
Mô tả ngắn:

Trọn bộ lắp đặt camera DAHUA 1MP giá rẻ gồm :
02 Camera DAHUA HAC-HDW1000MP-S3
02 Camera DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
01 Đầu ghi hình 4 kênh DAHUA XVR4104HS-X1
01 Ổ cứng 500GB.
04 Nguồn camera cao cấp loại 12V.
08 bộ Jack kết nối cáp đồng truc (Jack BNC + F5).
40m dây cáp tín hiệu liền nguồn hiệu SINO
Và các vật tư phụ khác.
Giảm 150K/Camera nếu quý khách mua về tự lắp đặt camera.
Bảo hành 24 tháng tận nơi.

Trọn Bộ Lắp Đặt 5 Camera Dahua HD720P
Trọn Bộ Lắp Đặt 5 Camera Dahua HD720P
Giá niêm yết: 9,392,000đ Giá bán: 6,162,000đ -34%
Trọn Bộ Lắp Đặt 5 Camera Dahua HD720P
 • Giá:
  6,162,000đ
 • Giá thị trường:
  9,392,000đ
Mô tả ngắn:

Trọn bộ lắp đặt camera DAHUA 1MP giá rẻ gồm :

 • 03 Camera DAHUA HAC-HDW1000MP-S3
 • 02 Camera DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
 • 01 Đầu ghi hình 8 kênh DAHUA XVR4108HS-X1
 • 01 Ổ cứng 500GB.
 • 05 Nguồn camera cao cấp loại 12V.
 • 10 bộ Jack kết nối cáp đồng truc (Jack BNC + F5).
 • 50m dây cáp tín hiệu liền nguồn hiệu SINO
 • Và các vật tư phụ khác.
 • Giảm 150K/Camera nếu quý khách mua về tự lắp đặt camera.
 • Bảo hành 24 tháng tận nơi.
Trọn Bộ Lắp Đặt 6 Camera Dahua HD720P
Trọn Bộ Lắp Đặt 6 Camera Dahua HD720P
Giá niêm yết: 9,672,000đ Giá bán: 6,890,000đ -29%
Trọn Bộ Lắp Đặt 6 Camera Dahua HD720P
 • Giá:
  6,890,000đ
 • Giá thị trường:
  9,672,000đ
Mô tả ngắn:

Trọn bộ lắp đặt camera DAHUA 1MP giá rẻ gồm :

 • 04 Camera DAHUA HAC-HDW1000MP-S3
 • 02 Camera DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
 • 01 Đầu ghi hình 8 kênh DAHUA XVR4108HS-X1
 • 01 Ổ cứng 500GB.
 • 06 Nguồn camera cao cấp loại 12V.
 • 12 bộ Jack kết nối cáp đồng truc (Jack BNC + F5).
 • 60m dây cáp tín hiệu liền nguồn hiệu SINO
 • Và các vật tư phụ khác.
 • Giảm 150K/Camera nếu quý khách mua về tự lắp đặt camera.
 • Bảo hành 24 tháng tận nơi.
Trọn Bộ Lắp Đặt 7 Camera Dahua HD720P
Trọn Bộ Lắp Đặt 7 Camera Dahua HD720P
Giá niêm yết: 11,088,000đ Giá bán: 7,238,000đ -35%
Trọn Bộ Lắp Đặt 7 Camera Dahua HD720P
 • Giá:
  7,238,000đ
 • Giá thị trường:
  11,088,000đ
Mô tả ngắn:

Trọn bộ lắp đặt camera DAHUA 1MP giá rẻ gồm :
05 Camera DAHUA HAC-HDW1000MP-S3
02 Camera DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
01 Đầu ghi hình 8 kênh DAHUA XVR4108HS-X1
01 Ổ cứng 500GB.
07 Nguồn camera cao cấp loại 12V.
14 bộ Jack kết nối cáp đồng truc (Jack BNC + F5).
70m dây cáp tín hiệu liền nguồn hiệu SINO
Và các vật tư phụ khác.
Giảm 150K/Camera nếu quý khách mua về tự lắp đặt camera.
Bảo hành 24 tháng tận nơi.

Trọn Bộ Lắp Đặt 8 Camera Dahua HD720P
Trọn Bộ Lắp Đặt 8 Camera Dahua HD720P
Giá niêm yết: 12,002,000đ Giá bán: 7,842,000đ -35%
Trọn Bộ Lắp Đặt 8 Camera Dahua HD720P
 • Giá:
  7,842,000đ
 • Giá thị trường:
  12,002,000đ
Mô tả ngắn:

Trọn bộ lắp đặt camera DAHUA 1MP giá rẻ gồm :

 • 05 Camera DAHUA HAC-HDW1000MP-S3
 • 03 Camera DAHUA HAC-HFW1000SP-S3
 • 01 Đầu ghi hình 8 kênh DAHUA XVR4108HS-X1
 • 01 Ổ cứng 500GB.
 • 08 Nguồn camera cao cấp loại 12V.
 • 16 bộ Jack kết nối cáp đồng truc (Jack BNC + F5).
 • 80m dây cáp tín hiệu liền nguồn hiệu SINO
 • Và các vật tư phụ khác.
 • Giảm 150K/Camera nếu quý khách mua về tự lắp đặt camera.
 • Bảo hành 24 tháng tận nơi.