Trọn bộ Camera giá rẻ - Hikvision

Trọn bộ 01 Camera 1.0MP
Trọn bộ 01 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 3,660,000đ Giá bán: 2,628,000đ -28%
Trọn bộ 01 Camera 1.0MP
 • Giá:
  2,628,000đ
 • Giá thị trường:
  3,660,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 01 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình XVR 04 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 01 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 10m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 01 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 01 chiếc
Trọn bộ 02 Camera 1.0MP
Trọn bộ 02 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 4,370,000đ Giá bán: 3,106,000đ -29%
Trọn bộ 02 Camera 1.0MP
 • Giá:
  3,106,000đ
 • Giá thị trường:
  4,370,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 02 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình XVR 04 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 02 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 20m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 02 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 02 chiếc
Trọn bộ 03 Camera 1.0MP
Trọn bộ 03 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 5,160,000đ Giá bán: 3,632,000đ -30%
Trọn bộ 03 Camera 1.0MP
 • Giá:
  3,632,000đ
 • Giá thị trường:
  5,160,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 03 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình XVR 04 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 03 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 30m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 03 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 03 chiếc
Trọn bộ 04 Camera 1.0MP
Trọn bộ 04 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 5,870,000đ Giá bán: 4,110,000đ -30%
Trọn bộ 04 Camera 1.0MP
 • Giá:
  4,110,000đ
 • Giá thị trường:
  5,870,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 04 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình XVR 04 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 04 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 40m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 04 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 04 chiếc
Trọn bộ 05 Camera 1.0MP
Trọn bộ 05 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 7,180,000đ Giá bán: 4,948,000đ -31%
Trọn bộ 05 Camera 1.0MP
 • Giá:
  4,948,000đ
 • Giá thị trường:
  7,180,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 05 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 08 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 05 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 50m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 05 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 05 chiếc
Trọn bộ 06 Camera 1.0MP
Trọn bộ 06 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 7,890,000đ Giá bán: 5,426,000đ -31%
Trọn bộ 06 Camera 1.0MP
 • Giá:
  5,426,000đ
 • Giá thị trường:
  7,890,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 06 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 08 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 06 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 60m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 06 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 06 chiếc
Trọn bộ 07 Camera 1.0MP
Trọn bộ 07 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 8,680,000đ Giá bán: 5,952,000đ -31%
Trọn bộ 07 Camera 1.0MP
 • Giá:
  5,952,000đ
 • Giá thị trường:
  8,680,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 07 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 08 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 07 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 70m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 07 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 07 chiếc
Trọn bộ 08 Camera 1.0MP
Trọn bộ 08 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 9,390,000đ Giá bán: 6,430,000đ -32%
Trọn bộ 08 Camera 1.0MP
 • Giá:
  6,430,000đ
 • Giá thị trường:
  9,390,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 08 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 08 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 08 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 80m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 08 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 08 chiếc
Trọn bộ 09 Camera 1.0MP
Trọn bộ 09 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 12,260,000đ Giá bán: 8,340,000đ -32%
Trọn bộ 09 Camera 1.0MP
 • Giá:
  8,340,000đ
 • Giá thị trường:
  12,260,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 09 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 1TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 09 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 90m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 09cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 09chiếc
Trọn bộ 10 Camera 1.0MP
Trọn bộ 10 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 13,050,000đ Giá bán: 8,866,000đ -32%
Trọn bộ 10 Camera 1.0MP
 • Giá:
  8,866,000đ
 • Giá thị trường:
  13,050,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 10 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 1TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 10 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 100m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 10cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 10chiếc
Trọn bộ 11 Camera 1.0MP
Trọn bộ 11 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 13,716,000đ Giá bán: 9,344,000đ -32%
Trọn bộ 11 Camera 1.0MP
 • Giá:
  9,344,000đ
 • Giá thị trường:
  13,716,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 11 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 1TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 11 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 110m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 11cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 11chiếc
Trọn bộ 12 Camera 1.0MP
Trọn bộ 12 Camera 1.0MP
Giá niêm yết: 14,130,000đ Giá bán: 9,482,000đ -33%
Trọn bộ 12 Camera 1.0MP
 • Giá:
  9,482,000đ
 • Giá thị trường:
  14,130,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 12 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh : Số lượng 1 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 1TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 12 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 120m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 12 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 12 chiếc
Trọn bộ 16 Camera 1.0MP - Hikvision
Trọn bộ 16 Camera 1.0MP - Hikvision
Giá niêm yết: 18,160,000đ Giá bán: 12,520,000đ -31%
Trọn bộ 16 Camera 1.0MP - Hikvision
 • Giá:
  12,520,000đ
 • Giá thị trường:
  18,160,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 16 camera analog 1.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình NVR 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 2TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 1.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 16 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 160m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 16 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 16 chiếc