Trọn bộ Camera Chuẩn HD - Hikvision

Trọn bộ 01 Camera 2.0MP
Trọn bộ 01 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 5,374,000đ Giá bán: 3,838,000đ -29%
Trọn bộ 01 Camera 2.0MP
 • Giá:
  3,838,000đ
 • Giá thị trường:
  5,374,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 01 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 04 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 01 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 10m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 01 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 01 chiếc
Trọn bộ 02 Camera 2.0MP
Trọn bộ 02 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 5,940,000đ Giá bán: 4,048,000đ -32%
Trọn bộ 02 Camera 2.0MP
 • Giá:
  4,048,000đ
 • Giá thị trường:
  5,940,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 02 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 04 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 02 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 20m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 02 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 02 chiếc

 •  
Trọn bộ 03 Camera 2.0MP
Trọn bộ 03 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 7,040,000đ Giá bán: 4,760,000đ -32%
Trọn bộ 03 Camera 2.0MP
 • Giá:
  4,760,000đ
 • Giá thị trường:
  7,040,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 03 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 04 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 03 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 30m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 03 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 03 chiếc
Trọn bộ 04 Camera 2.0MP
Trọn bộ 04 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 8,060,000đ Giá bán: 5,424,000đ -33%
Trọn bộ 04 Camera 2.0MP
 • Giá:
  5,424,000đ
 • Giá thị trường:
  8,060,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 04 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 04 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 04 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 40m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 04 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 04 chiếc
Trọn bộ 05 Camera 2.0MP
Trọn bộ 05 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 10,820,000đ Giá bán: 7,132,000đ -34%
Trọn bộ 05 Camera 2.0MP
 • Giá:
  7,132,000đ
 • Giá thị trường:
  10,820,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 05 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 08 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 05 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 50m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 05 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 05 chiếc
Trọn bộ 06 Camera 2.0MP
Trọn bộ 06 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 11,840,000đ Giá bán: 7,796,000đ -34%
Trọn bộ 06 Camera 2.0MP
 • Giá:
  7,796,000đ
 • Giá thị trường:
  11,840,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 06 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 08 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 06 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 60m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 06 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 06 chiếc
Trọn bộ 07 Camera 2.0MP
Trọn bộ 07 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 12,940,000đ Giá bán: 8,508,000đ -34%
Trọn bộ 07 Camera 2.0MP
 • Giá:
  8,508,000đ
 • Giá thị trường:
  12,940,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 07 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 08 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 07 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 70m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 07 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 07 chiếc
Trọn bộ 08 Camera 2.0MP
Trọn bộ 08 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 13,960,000đ Giá bán: 9,172,000đ -34%
Trọn bộ 08 Camera 2.0MP
 • Giá:
  9,172,000đ
 • Giá thị trường:
  13,960,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 08 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 08 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 500GB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 08 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 80m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 08 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 08 chiếc
Trọn bộ 09 Camera 2.0MP
Trọn bộ 09 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 18,100,000đ Giá bán: 11,844,000đ -35%
Trọn bộ 09 Camera 2.0MP
 • Giá:
  11,844,000đ
 • Giá thị trường:
  18,100,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 09 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 1TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 09 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 90m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 09 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 09 chiếc
Trọn bộ 10 Camera 2.0MP
Trọn bộ 10 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 19,200,000đ Giá bán: 12,556,000đ -35%
Trọn bộ 10 Camera 2.0MP
 • Giá:
  12,556,000đ
 • Giá thị trường:
  19,200,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 10 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 1TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 10 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 100m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 10 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 10 chiếc
Trọn bộ 11 Camera 2.0MP
Trọn bộ 11 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 20,218,000đ Giá bán: 13,220,000đ -35%
Trọn bộ 11 Camera 2.0MP
 • Giá:
  13,220,000đ
 • Giá thị trường:
  20,218,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 11 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 1TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 11 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 110m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 11 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 11 chiếc
Trọn bộ 12 Camera 2.0MP
Trọn bộ 12 Camera 2.0MP
Giá niêm yết: 21,320,000đ Giá bán: 13,932,000đ -35%
Trọn bộ 12 Camera 2.0MP
 • Giá:
  13,932,000đ
 • Giá thị trường:
  21,320,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 12 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 1TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 12 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 120m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 12 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 12 chiếc
Trọn bộ 09 Camera 2.0MP - Hikvision
Trọn bộ 09 Camera 2.0MP - Hikvision
Giá niêm yết: 26,168,000đ Giá bán: 17,326,000đ -34%
Trọn bộ 09 Camera 2.0MP - Hikvision
 • Giá:
  17,326,000đ
 • Giá thị trường:
  26,168,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 16 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 2TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 16 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 160m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 16 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 16 chiếc
Trọn bộ 16 Camera 2.0MP - Hikvision
Trọn bộ 16 Camera 2.0MP - Hikvision
Giá niêm yết: 26,168,000đ Giá bán: 17,326,000đ -34%
Trọn bộ 16 Camera 2.0MP - Hikvision
 • Giá:
  17,326,000đ
 • Giá thị trường:
  26,168,000đ
Mô tả ngắn:
 • Trọn gói lắp đặt 16 camera analog 2.0 MP  bao gồm :
 • Đầu ghi hình IP H265+ 16 kênh : Số lượng 01 chiếc.
 • Ổ cứng chuyện dụng 2TB lưu trữ hệ thống giám sát
 • Mắt camera analog 2.0 MP vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 16 chiếc
 • Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG59+2c 160m
 • Balun cho camera quan sát chuẩn HD chuyển đổi tín hiệu từ cáp mạng sang cáp đồng trục: 16 cặp
 • Nguồn chuyên dụng cho camera DC 12v-10A: 16 chiếc