PSU - Nguồn máy tính

Nguồn máy tính Acbel 350W HK - Chính hãng
Nguồn máy tính Acbel 350W HK - Chính hãng
  • 650,000đ
Mô tả ngắn:

- Công suất: 300W
- Quạt: 1 x 80 mm

Nguồn máy tính ACBEL HK400N - có nguồn phụ - Chính hãng
Nguồn máy tính ACBEL HK400N - có nguồn phụ - Chính hãng
  • 700,000đ
Mô tả ngắn:

ACBEL HK 400N - Công suất 400W - hiệu suất 75%
- Hệ thống cáp: 20+4 pin (Mainboard), 4 pin(CPU) x1, 6+2 pin (VGA), SATA*3/ ATA*3/ FDD*1

Nguồn máy tính AcBel HK+ - 450W - Chính hãng
Nguồn máy tính AcBel HK+ - 450W - Chính hãng
  • 800,000đ
Mô tả ngắn:

- Công suất: 450W
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính AcBel E2 Plus - 470W - Chính hãng
Nguồn máy tính AcBel E2 Plus - 470W - Chính hãng
  • 950,000đ
Mô tả ngắn:

- Công suất: 470W
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính AcBel iPower G500 - 500W - 80 Plus White- Chính hãng
Nguồn máy tính AcBel iPower G500 - 500W - 80 Plus White- Chính hãng
  • 1,100,000đ
Mô tả ngắn:

- Công suất: 500W
- Chuẩn hiệu suất: 80 Plus White
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính AcBel E2 Plus - 510W - Chính hãng
Nguồn máy tính AcBel E2 Plus - 510W - Chính hãng
  • 1,100,000đ
Mô tả ngắn:

- Công suất: 510W
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính Acbel iPower G550 - Chính hãng
Nguồn máy tính Acbel iPower G550 - Chính hãng
  • 1,300,000đ
Mô tả ngắn:

- Công suất: 550W
- Chuẩn hiệu suất: 80 Plus White
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính AcBel CE2+ - 350W - Chính hãng
Nguồn máy tính AcBel CE2+ - 350W - Chính hãng
  • 750,000đ
Mô tả ngắn:

- Công suất: 350W
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính AcBel CE2+ - 400W - Chính hãng
Nguồn máy tính AcBel CE2+ - 400W - Chính hãng
  • 850,000đ
Mô tả ngắn:

- Công suất: 400W
- Quạt: 1 x 120 mm

Nguồn máy tính AcBel CE2 - 450W- Chính hãng
Nguồn máy tính AcBel CE2 - 450W- Chính hãng
  • 950,000đ