Phạm Hoàng Gia

Công ty phạm hoàng gia chuyên thi công lắp đặt camera

ĐẦU GHI TVI DS-7108HGHI-F1
30%
Giá: 2.142.000 VNĐ
3.060.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7104HGHI-F1
30%
Giá: 1.239.000 VNĐ
1.770.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7116HGHI-F1
30%
Giá: 3.493.000 VNĐ
4.990.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7108HGHI-F1/N
30%
Giá: 1.575.000 VNĐ
2.250.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7116HGHI-F1/N
30%
Giá: 2.702.000 VNĐ
3.860.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7204HGHI-F1
30%
Giá: 1.295.000 VNĐ
1.850.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7208HGHI-F1
30%
Giá: 2.254.000 VNĐ
3.220.000 VNĐ
CAMERA HIKVISION DS-7216HGHI-F1
30%
Giá: 3.661.000 VNĐ
5.230.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7208HGHI-F1/N
30%
Giá: 1.631.000 VNĐ
2.330.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7216HGHI-F1/N
30%
Giá: 2.758.000 VNĐ
3.940.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7216HGHI-F2
30%
Giá: 5.292.000 VNĐ
7.560.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7204HUHI-F1/N
30%
Giá: 2.702.000 VNĐ
3.860.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7104HQHI-K1
30%
Giá: 1.862.000 VNĐ
2.660.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7108HQHI-K1
30%
Giá: 2.926.000 VNĐ
4.180.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7204HQHI-K1
30%
Giá: 2.254.000 VNĐ
3.220.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7208HQHI-K1
30%
Giá: 3.493.000 VNĐ
4.990.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7216HQHI-K1
30%
Giá: 5.915.000 VNĐ
8.450.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7208HQHI-K2
30%
Giá: 3.997.000 VNĐ
5.710.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7216HQHI-K2
30%
Giá: 6.755.000 VNĐ
9.650.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7204HQHI-K1/P
30%
Giá: 3.213.000 VNĐ
4.590.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7208HQHI-K2/P
30%
Giá: 5.516.000 VNĐ
7.880.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7216HQHI-K2/P
30%
Giá: 9.408.000 VNĐ
13.440.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7316HQHI-K4
30%
Giá: 13.797.000 VNĐ
19.710.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7324HQHI-K4
30%
Giá: 18.018.000 VNĐ
25.740.000 VNĐ

thi công và lắp đặt camera Chất lượng tốt nhất

Công ty phạm hoàng gia

Công ty tnhh phạm hoàng gia
Công ty tnhh phạm hoàng gia