THIẾT BỊ CAMERA

CAMERA IP UNV

ĐẦU GHI TVI DS-7604HUHI-F1/N
30%
Giá: 3.885.000 VNĐ
5.550.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7608HUHI-F2/N
30%
Giá: 7.042.000 VNĐ
10.060.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7104NI-Q1/M
30%
Giá: 1.519.000 VNĐ
2.170.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7104NI-Q1
30%
Giá: 1.407.000 VNĐ
2.010.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7104NI-Q1/4P
30%
Giá: 2.534.000 VNĐ
3.620.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7108NI-Q1
30%
Giá: 1.743.000 VNĐ
2.490.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7108NI-Q1/M
30%
Giá: 1.862.000 VNĐ
2.660.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7108NI-Q1/8P/M
30%
Giá: 3.549.000 VNĐ
5.070.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7604NI-E1
30%
Giá: 2.534.000 VNĐ
3.620.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7604NI-E1/4P
30%
Giá: 3.724.000 VNĐ
5.320.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7616NI-E1
30%
Giá: 0 VNĐ
Liên hệ
ĐẦU GHI TVI DS-7716NI-E4
30%
Giá: 721.000 VNĐ
1.030.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7604NI-K1
30%
Giá: 2.870.000 VNĐ
4.100.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7604NI-K1(B)
30%
Giá: 2.254.000 VNĐ
3.220.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7604NI-K1/4P(B)
30%
Giá: 3.374.000 VNĐ
4.820.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7604NI-K1/4P
30%
Giá: 4.060.000 VNĐ
5.800.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7608NI-K1(B)
30%
Giá: 2.478.000 VNĐ
3.540.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7608NI-K2
30%
Giá: 4.676.000 VNĐ
6.680.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7608NI-K1/8P(B)
30%
Giá: 4.501.000 VNĐ
6.430.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7608NI-K2/8P
30%
Giá: 6.979.000 VNĐ
9.970.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7616NI-K1(B)
30%
Giá: 2.870.000 VNĐ
4.100.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7616NI-K2
30%
Giá: 5.236.000 VNĐ
7.480.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7616NI-K2/16P
30%
Giá: 9.352.000 VNĐ
13.360.000 VNĐ
ĐẦU GHI TVI DS-7716NI-K4
30%
Giá: 8.225.000 VNĐ
11.750.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP (NVR) UNV

Công ty phạm hoàng gia

Công ty tnhh phạm hoàng gia
Công ty tnhh phạm hoàng gia